RMA Formulier

Via onderstaand formulier kunt u een RMA-verzoek aan ons doorgeven.

Producten die worden geretourneerd moeten altijd vergezeld zijn van een volledig ingevuld RMA formulier. Na beoordeling van de verpakking en producten volgt een eventuele creditering. Indien het product binnen 30 dagen na factuurdatum wordt geretourneerd wordt 10% van het bruto bedrag in rekening gebracht met een minimum van € 25,00. Producten die na 30 dagen van de factuurdatum worden geretourneerd komen niet in aanmerking voor creditering en worden derhalve niet geaccepteerd. Het product moet goed worden verpakt, franco worden verstuurd en voorzien van een RMA formulier. Beschadiging tijdens het transport is voor eigen risico.

1. Contactgegevens

2. Reden van terugzending

3. Terug te sturen producten

Aantal Artikelnr. Probleemomschrijving Factuurnr Datum factuur

4. Eventuele vragen/opmerkingen

RMA formulier printen

* Verplichte velden