Veel gestelde vragen

Gestabiliseerde netvoeding
Een gestabiliseerde voeding is een elektronische voeding die is ontworpen om een constante stroom te leveren aan elektrische apparaten. Een gestabiliseerde voeding levert gelijkstroom; DC, de afkorting van Direct Current. Hierbij verplaatst de stroom (energie) zich enkel van plus naar min, dus van een positieve naar een negatieve pool (anders dan bij AC; daar is sprake van een wisselstroom). Voor AC en DC worden onderstaande symbolen gebruikt:
AC    ~
DC     =

 

Pulscontact
Een schakelaar met een pulscontact is een schakelaar welke direct terugveert wanneer de schakelaar wordt losgelaten. De verbinding wordt dus direct verbroken wanneer de schakelaar wordt losgelaten.  Een pulsschakelaar werkt als een soort beldrukker. Wordt de pulsschakelaar ingedrukt, dan wordt verbinding gemaakt met bijvoorbeeld de bel. Wanneer de pulsschakelaar weer wordt losgelaten, wordt de verbinding direct verbroken. Dit is te gebruiken bij bijvoorbeeld een deurautomaat welke een korte puls nodig heeft om open gestuurd te worden.

 

Continu contact
Een continu contact is vergelijkbaar met een lichtschakelaar. Wordt het contact gemaakt dan brandt de lamp. Wordt het contact verbroken dan gaat de lamp uit. Een continu contact wordt ook wel omschreven als een aan/uit schakelaar.

 

Maakcontact
Een maakcontact is een contact welke normaal geen contact maakt. Om iets aan te sturen bijvoorbeeld een (arbeidsstroom) grendel of deuropener moet er contact gemaakt worden om een stroomcircuit op gang te brengen. Een maakcontact heb je dan ook altijd nodig bij arbeidsstroom vergrendelingen. Een andere vakterm voor een maakcontact is een Normally Open (NO) contact.

 

Verbreekcontact
Een verbreekcontact is een contact welke normaal continu contact maakt. Er is een continu stroomcircuit. Door dit circuit te onderbreken met het verbreekcontact kun je bijvoorbeeld een magneetslot ontgrendelen. Een verbreekcontact wordt dan ook altijd bij ruststroom vergrendelingen en magneten toegepast.  Een andere vakterm voor een verbreekcontact is een Normally Closed (NC) contact.

 

Wisselcontact
Een wisselcontact is een contact met drie aansluitklemmen. Dit wisselcontact noemt men ook wel universeel contact omdat je het contact op twee verschillende manieren kunt gebruiken; als maak -of verbreekcontact.

 

Inbouwdoos
Een inbouwdoos is een plastic doosje welke in een muur wordt geplaatst waar de draden van de kabel in worden gebracht. Hierin of hierop kan dan een stopcontact of schakelaar worden gemonteerd.

 

Een serieschakeling 
Een serieschakeling is een elektrisch circuit waarbij de elektronische componenten in een serie achter elkaar staan. De plus van het ene component gaat naar de min van het volgende component. Gaat één elektrische component stuk of wordt één van de componenten uit de serieschakeling gehaald? Dan werkt de gehele serieschakeling niet meer.
Bij een serieschakeling is de elektrische stroom die door de componenten loopt overal gelijk aan elkaar. Elke component ontvangt dus dezelfde hoeveelheid ampère. De spanningen daarentegen zijn verschillend in een serieschakeling. Bij een serieschakeling wordt de spanning namelijk verdeeld over de elektrische componenten.

 

Een parallelschakeling
Een parallelschakeling is een elektrisch circuit waarbij alle elektronische componenten parallel aan elkaar worden geschakeld. Hiermee wordt bedoeld dat alle elektronische componenten rechtstreeks met de spanningsbron zijn verbonden. Gaat een elektronisch component stuk in een parallelschakeling? Dan blijft de rest van de elektronische componenten gewoon werken.

 

IP waarden
IP staat voor ‘’Ingress Protection’’, wat ‘’bescherming tegen binnendringing’’ betekent. Het eerste cijfer zegt iets over de bescherming tegen vaste stoffen en het tweede over de waterdichtheid. Hoe hoger de cijfers hoe beter beschermd.  Binnen het hoofdstuk Accessoires kennen wij IP54, IP55, IP65, IP66 en IP67.

IP Bescherming tegen Omschrijving
IP5X Stofbescherming Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Geen volledige bescherming tegen stof maar wel voldoende om de goede werking niet te hinderen.
IP6X  Stofvrij Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Volledige bescherming tegen stof.

 

IP Bescherming tegen Omschrijving
IPX4 Plensdicht Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder eender welke hoek
IPX5 Sproeidicht Geen schade indien bespoten (12,5 l/min) onder eender welke hoek
IPX6 Waterbestendig Geen waterindringing indien bespoten (100 l/min) onder eender welke hoek
IPX7 Dompeldicht Geen waterindringing indien bespoten (100 l/min) onder eender welke hoek

 

 

Geen producten gevonden.

Toebehoren

Geen toebehoren

Downloads

Geen downloads

Veel gestelde vragen