RMA formulier

Via onderstaand formulier kunt u een RMA-verzoek indienen voor reparatie of overige retour van door Maasland Groep geleverde artikelen.

Voorwaarden m.b.t. retournering:

  • Artikelen die worden geretourneerd dienen altijd vergezeld te zijn van een volledig ingevuld RMA formulier.
  • Retouradres; Maasland Groep, De Hoogjens 57, 4254 XV, SLEEUWIJK.
  • Retourzending dient deugdelijk te worden verpakt en franco aan Maasland Groep te worden verzonden.
  • Beschadiging tijdens retournering is voor eigen risico van de klant.
  • Indien de retour niet binnen 1 maand na RMA aanvraag door Maasland Groep is ontvangen, vervalt het RMA nummer

Aanvullende voorwaarden m.b.t. mogelijke creditering van een commerciële retour:

  • Alleen onbeschadigde, ongebruikte, complete artikelen in originele verpakking komen in aanmerking voor creditering.
  • Artikelen met klantspecifieke aanpassingen kunnen niet worden geretourneerd ter creditering.
  • Maasland Groep brengt kosten in rekening m.b.t. artikelen die binnen 30 dagen na factuurdatum worden geretourneerd ter creditering; 10% van de brutoprijs, met een minimum van € 25,00 exclusief BTW.
  • Na 30 dagen na factuurdatum komen geretourneerde artikelen niet in aanmerking voor creditering en worden derhalve niet geaccepteerd.
  • Speciaal voor u bestelde artikelen, met het artikel nummer DIV., worden niet retour genomen. (deze artikelen hebben op de order bevestiging kenmerk Div.)
1. Contactgegevens
2. Reden van terugzending
3. Terug te sturen producten
Aantal Art.nr. Probleemomschrijving Factuurnummer Factuurdatum