Veel gestelde vragen

Hoe werkt een ELEKTROMAGNEET ?
Elektromagneten bestaan in het algemeen uit een kern van ferromagnetisch materiaal, bijvoorbeeld weekijzer, waar een spoel in zit. Zolang er een elektrische stroom door de spoel loopt, is de kern magnetisch. Een elektromagneet werkt altijd volgens het ruststroomprincipe.

 

Wat is RUSTSTROOM ?
Spanningsloos ontgrendeld dus spanning onderbroken om te ontgrendelen.
Zodra de spanning er weer op wordt gezet zal het elektrische slot weer vergrendelen. 
Ruststroom = NC (Normally Closed), fail-safe. 
Ruststroom werkt uitsluitend op gelijkspanning (DC).
LET OP: arbeidsstroom magneten bestaan niet.

 

Hoe STERK is een elektromagneet (wat is de houdkracht) ?
De sterkte van het magneetveld van een elektromagneet hangt af van het kernmateriaal, van het aantal wikkelingen van de spoel, van de massa van de ankerplaat en van de stroomsterkte. Bij voldoende stroomsterkte kan een elektromagneet een duidelijk sterker magneetveld ontwikkelen dan een permanente magneet. Wij kennen verschillende magneten elke met hun eigen houdkracht. Deze houdkracht wordt uitgedrukt in kg of Netwon (1 kg = 9,8 N)
Openhoudmagneten hebben een houdkracht van ca. 50 kg
De 3 serie heeft een houdkracht van ca. 36 kg
De 7 serie heeft en houdkracht van ca. 136 kg
De 17 serie heeft en houdkracht van ca. 272 kg
De 37 serie heeft en houdkracht van ca. 545 kg
De 40/41 serie heeft en houdkracht van ca. 600 of 1.500 kg

 

Waarom moet ik een GESTABILISEERDE VOEDING gebruiken bij magneten ?
Een magneet is één grote spoel en heeft continue spanning nodig om te vergrendelen. Wanneer de voeding van de magneet niet volledig is gestabiliseerd, zal er een lichte tot zware brom optreden welke wordt veroorzaakt door de “rimpel” die op de voeding zit. Hoe groter de rimpel hoe zwaarder de brom. Een niet gestabiliseerde voeding kan de elektronica en dus de magneet beschadigen. Ook behaalt de magneet zijn houdkracht niet of heeft zelfs geen houdkracht.

 

Wat is SPOELSIGNALERING ?
Bij spoelsignalering wordt gesignaleerd of er spanning op de spoel staat. Met deze signalering kan worden gedetecteerd of de ankerplaat op de magneet is aangetrokken. 

 

Wat is DEURSTANDSIGNALERING ?
Bij deurstandsignalering wordt de stand van de deur gesignaleerd. Dus deur open of deur dicht.

 

SPOELSIGNALERING en DEURSTANDSIGNALERING
Voor maximale veiligheid wordt geadviseerd om zowel spoel- als deurstandsignalering te gebruiken. Zo kan deur dicht én vergrendeld worden gesignaleerd (in serie aansluiten).

 

Heb ik een TIMER nodig op mijn magneet ?
Niet altijd. Een magneet werkt zolang er spanning op staat. Wanneer deze wordt onderbroken is de deur te openen. 
Wordt bijvoorbeeld een drukknop toegepast om de deur te ontgrendelen, dan zal na het bedienen van de drukknop de deur direct weer vergrendelen. Een timer zorgt er dan voor dat de magneet nog een ingesteld aantal seconden ontgrendeld is. Wordt er met een toegangscontrolesysteem gewerkt dan zit de timer meestal in het toegangssysteem. De magneten welke een T in het artikelnummer hebben zijn standaard voorzien van een timer. Ook is er een los timer printje beschikbaar (ons artikel nummer R1224T).

 

Wat is RESTMAGNETISME ?
Restmagnetisme is het magnetisch veld wat in een magneet achterblijft zodra de spanning wegvalt. Een ankerplaat zal altijd iets aan de magneet blijven ”plakken” daarom is de magneet voorzien van een klein nokje welke de ankerplaat direct van de magneet “duwt” wanneer de spanning er af gaat. 

 

Openen onder  ZIJDELINGSE DRUK ?
Een magneet werkt op kleefkracht en heeft geen last van zijdelingse druk. Deze kan dan ook altijd in een vluchtroute worden opgenomen. Een shearlock magneet heeft hier wel last van, tenzij je een shearlock met de CH toevoeging gebruikt.

 

Wat is een SHEARLOCK ?
Een shearlock is een magneet welke zowel op kleefkracht als op afschuifkracht werkt. Bij een shearlock zitten nokken op de magneet en uitsparingen in de ankerplaat. Wanneer een deur voorzien van een shearlock gesloten wordt ziet de magneet via een intern signaleringscontact de ankerplaat. Deze trekt de ankerplaat tegen de magneet aan. Hierdoor vallen de nokken van de magneet in de uitsparingen van de ankerplaat. De ankerplaat kan nu niet meer van de magneet worden geschoven.

Geen producten gevonden.

Toebehoren

Geen toebehoren

Downloads

Geen downloads

Veel gestelde vragen