ISO9001:2008

In 2010 is Maasland Groep gehercertificeerd volgens de nieuwe norm ISO 9001:2008. Aansluitend heeft er afgelopen week, d.d. 08 september 2011, de verplichte jaarlijkse tussentoets (audit) plaatsgevonden.

Met trots mogen wij u mededelen dat Bureau Veritas onze volledige organisatie wederom ISO compliant heeft bevonden. Zonder afwijkingen en met complimenten heeft de auditor namens Bureau Veritas ons certificaat ISO 9001:2008 met 1 jaar verlengd, tot september 2012.

Het vastgelegde kwaliteitsmanagementsysteem van Maasland Groep is in overeenstemming met de eisen van de ISO normering, waarbij onze organisatie het systeem doeltreffend heeft geïmplementeerd. Hiermee is Maasland Groep in staat om de (kwaliteits)doelstellingen van de organisatie te bereiken.

Het behalen van het ISO certificaat is een strategische keuze die bekeken dient te worden in het kader van ons streven naar een constante verbetering van de geleverde diensten, waarbij Maasland Groep het begrip dienstverlening in de ruimste zin van het woord interpreteert.