Voor organisatie

‘Organisatiebeheer’ is primair bedoeld voor organisaties welke gedeeld sleutelbeheer willen uitvoeren. Een organisatie hoeft zelf niet over ‘sloten’ te beschikken. Op basis van een ‘sleutel’ die een organisatie via het beheerplatform van een ‘Sloteigenaar’ ontvangt kan zij groepen medewerkers toegang geven bij het bij de ontvangen sleutel behorende ‘slot’.

Een beheerder met de functie ‘Organisatiebeheer’ heeft de volgende mogelijkheden:

  • Medewerkers aanmaken en muteren.
  • Groepen aanmaken en muteren.
  • Medewerkers in groepen indelen.
  • Ontvangen sleutels aan groepen koppelen.
  • Logging inzien.

Standaard kunnen er maximaal 100 medewerkers binnen een organisatie worden aangemaakt. Het aantal te beheren medewerkers is eenvoudig per 100 stuks via een daarvoor geschikte prepaid code uit te breiden.

Standaard wordt er onder ‘Organisatiebeheer’ één organisatie aangemaakt. Indien gewenst kunnen op een account voor ‘Organisatiebeheer’ meerdere organisaties worden beheerd. Daarbij kan eenvoudig tussen de te beheren organisaties worden gewisseld. Voor het activeren van een extra organisatie is een daarvoor geschikte prepaid code nodig.

Organisaties welke zelf ook over sloten beschikken kunnen ‘Organisatiebeheer’ desgewenst combineren met ‘Sloteigenaar’ of ‘Gebouwbeheer’. Daarbij zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar:

  • Een ‘Sloteigenaar’ kan uitbreiden naar ‘Organisatiebeheerder’
  • Een ‘Gebouwbeheerder’ (is ook altijd ‘Sloteigenaar’) kan uitbreiden naar ‘Organisatiebeheerder’.
  • Een ‘Organisatiebeheerder’ kan uitbreiden naar ‘Gebouwbeheerder’ (en is daarmee ook ‘Sloteigenaar’)

De functie ‘Organisatiebeheerder’ wordt na het invoeren van de daarvoor benodigde prepaid code voor de betreffende organisatie voor een periode van 5 jaar geactiveerd.

Toebehoren

Geen toebehoren

Voor organisatie