Voor sloteigenaar

De belangrijkste functie voor een ‘Sloteigenaar’ is sleutelbeheer, waarbij o.a. de volgende functies beschikbaar zijn:

  • Uitgeven van sleutels
  • Innemen van sleutels
  • Toevoegen van extra sloten
  • Gebeurtenissen logging inzien

Eerste 3 maanden gratis volledig toegang

Een Flexeria ‘slot’ kan alleen door een ‘Sloteigenaar’ bij het Flexeria beheerplatform worden aangemeld. Daarbij krijgt de eigenaar voor ieder ‘slot’ die voor de eerste keer bij het platform wordt aangemeld, voor betreffende ’slot’ 3 maanden volledige toegang tot de beheeromgeving voor de ‘Sloteigenaar’.

Een ‘Sloteigenaar’ kan via een prepaid code voor een ‘slot’ 5 jaar volledige toegang tot het beheer voor sloteigenaren krijgen. Wordt er binnen 3 maanden voor een ‘slot’ geen geldige prepaid code ingevoerd, dan kan een ‘Sloteigenaar’ voor dat ‘slot’ alleen nog sleutels innemen. Uiteraard blijft de functie om een prepaid code in te voeren beschikbaar, zodat het volledige beheer voor betreffende ‘slot’ alsnog geactiveerd kan worden.

Na het activeren van de toegang voor 5 jaar zijn alle aangekochte sleutels die nog niet zijn uitgegeven of die na uitgifte weer zijn ingenomen opnieuw beschikbaar voor uitgifte.

Indien een slot uit het platform wordt verwijderd en weer wordt aangemeld, zal de einddatum voor de gratis periode op de oorspronkelijke, bij de eerste aanmelding verkregen einddatum worden gezet.

Uitbreiding

Een ‘Sloteigenaar’ heeft binnen het platform de volgende mogelijkheden tot uitbreiden naar extra functionaliteit en/of extra sleutels:

  • Uitbreiden van de standaard beheermogelijkheden met 5 jaar. Uitbreiden van de standaard beheermogelijkheden met de mogelijkheid om sleutels uit te geven aan binnen het platform geregistreerde organisaties, zodat deze organisaties gedeeld beheer kunnen uitvoeren.
  • Uitbreiden naar ‘Gebouwbeheer’
  • Uitbreiden naar ‘Organisatiebeheer’

Digitale sleutels

Er zijn tot 2.500 gebruikers per Flexeria slot te programmeren voor toegang met mobiele telefoon, afstandsbediening, code of tag.

Beheer voor ‘Sloteigenaar’ voor 5 jaar

Standaard wordt bij de eerste keer aanmelden van een ‘slot’ bij het beheerplatform, voor betreffende ‘slot’ 3 maanden beheer voor de ‘Sloteigenaar’ gegeven. Deze periode kan voor betreffende slot naar 5 jaar worden verlengt door een daarvoor bedoelde prepaid code in te voeren.

Na het aflopen van de eerste gratis 3 maanden, of na afloop van de betaalde 5 jaar, wordt een beheeraccount gereduceerd tot het niveau ‘alleen nog innemen van sleutels’. Indien een beheeraccount voor een ‘slot’ tot dit niveau is gereduceerd, zullen na het inschakelen van de 5 jaar beheer optie, alle digitale sleutels behorende bij betreffende ‘slot’ weer beheerbaar zijn. Bij het aflopen van de beheerperiode gaan er dus geen sleutels verloren!

De beheerperiode wordt voor 5 jaar aan het ‘slot’ gekoppeld. Dat betekend dat voor ieder ‘slot’ een beheeroptie moet worden gekocht. Indien een ‘slot’ uit het platform wordt gewist en daarna opnieuw wordt aangemeld, zal de resterende beheerperiode weer beschikbaar zijn. Daarbij wordt de einddatum op de oorspronkelijke einddatum teruggezet.

Uitgeven van digitale sleutels aan organisaties

Indien een ‘Sloteigenaar’ een digitale sleutel wil uitgeven aan een organisatie, zodat betreffende organisatie gedeeld sleutelbeheer op het bijbehorende ‘slot’ kan uitvoeren, moet de daarvoor benodigde optie worden ingeschakeld met behulp van een daarvoor geschikte prepaid code.

Gedeeld beheer werkt alleen indien een sleutel wordt uitgedeeld aan een organisatie welke binnen het beheer platform als organisatie bekend is en daarvoor de benodigde beheerrechten in het platform heeft.

LET OP: Deze optie kan alleen worden ingeschakeld indien ook het beheer voor de ‘Sloteigenaar’ voor 5 jaar is geactiveerd. Deze optie werkt dus niet in de gratis periode van 3 maanden of nadat de beheerperiode van 5 jaar is afgelopen en niet wordt verlengt.

Deze optie wordt voor 5 jaar aan het ‘slot’ gekoppeld. Indien een ‘slot’ uit het platform wordt gewist en daarna opnieuw wordt aangemeld, zal de resterende beheerperiode weer beschikbaar zijn, mits aan bovengenoemde voorwaarde is voldaan. Daarbij wordt de einddatum op de oorspronkelijke einddatum teruggezet.

Uitbreiden naar ‘Gebouwbeheer’

Een ‘Sloteigenaar’ kan zijn beheer account eenvoudig uitbreiden naar een ‘Gebouwbeheer’ functie door dit te activeren in de beheeromgeving. Meer informatie over ‘Gebouwbeheer’ is gegeven onder ‘Gebouwbeheer’.

Uitbreiden naar ‘Organisatiebeheer’

Een ‘Sloteigenaar’ kan zijn beheer account eenvoudig uitbreiden naar een ‘Organisatiebeheer’ functie door het invoeren van een daarvoor geschikte prepaid code. Meer informatie over ‘Organisatiebeheer’ is gegeven onder ‘Organisatiebeheer’.

Toebehoren

Geen toebehoren

Voor sloteigenaar