Veel gestelde vragen

Wat is arbeidsstroom?

Spanningsloos vergrendeld dus spanning geven om te ontgrendelen. Zodra deze spanning wegvalt zal het elektrische slot weer vergrendelen. Arbeidsstroom = NO (Normally Open), fail-secure. Er is keuze uit wisselspanning (AC) of gelijkspanning (DC).

 

Wat is ruststroom?

Spanningsloos ontgrendeld.  Om een elektrisch slot te ontgrendelen (deur open)  moet de spanning ervan af worden gehaald. Zodra de spanning er weer op wordt gezet zal het elektrische slot weer vergrendelen. Ruststroom = NC (Normally Closed), fail-safe. Ruststroom werkt uitsluitend op gelijkspanning (DC).

 

Vrijzetpal
Een vrijzetpal is een mechanische pal welke handmatig voor een zelf te bepalen tijd de deuropener kan ontgrendelen. Alleen optioneel te kiezen bij arbeidsstroom sloten.

 

Openhoudfunctie (ook wel impulsontgrendeling)
Via een elektrische impuls wordt de deuropener vrijgegeven. Deze blijft ontgrendeld tot de deur weer wordt gesloten. Alleen optioneel te kiezen bij arbeidsstroom sloten.

 

Dagschootsignalering
Om de stand van de dagschoot extern te kunnen signaleren. Is de deur wel of niet vergrendeld op de dagschoot.

 

Nachtschootsignalering
Om de stand van de nachtschoot extern te signaleren of om bijvoorbeeld te gebruiken om een alarm in en uit te schakelen. Is de deur wel of niet vergrendeld op de nachtschoot.

 

Weerstand tegen zijdelingse druk
De opener is minstens bestand tegen een zijwaarts aangebrachte statische druk op de schootvanger zoals opgegeven. 

 

Zijdelingse voorbelasting
In vergrendelde toestand opgebouwde zijdelingse druk veroorzaakt door bouwkundige onvolkomenheden, zoals het kromtrekken of afhangen van deuren, foutieve positionering, achteraf aangebrachte tochtrubbers en dergelijke, of zijdelingse druk veroorzaakt door gebruikers alvorens de openingsimpuls gegeven wordt. Zeer belangrijk punt bij vluchtdeuren en hoog frequent gebruikte deuren.

 

Wat is het verschil tussen een axiale opener en een radiale opener?
Bij een axiale opener zit de as in het midden van de opener. De schootvanger draait om zijn as. De schootvanger kantelt als het ware volledig buiten de behuizing.

Bij een radiale opener zit de as aan de zijkant van de behuizing. de schootvanger draait als het ware in de behuizing. Bij het openen van een radiale opener komt deze nauwelijks buiten de behuizing.

Het voordeel van een axiale opener is dat je minder kracht nodig hebt om een deur te openen. Dit is zeker een voordeel in combinatie met een draaideurautomaat.

Het voordeel van een radiale opener dat deze smaller en ondieper is. Zeker in combinatie met een schoot geleider hoef je hierom niet zoveel materiaal uit je kozijn te halen. 

 

Blusdiode
Zorgt voor bescherming van de randapparatuur tegen storingsimpulsen.

 

Polariteitsonafhankelijk
Het aansluiten van de + of de - is niet belangrijk.

 

Gestabiliseerde netvoeding
Een netvoeding waarbij geen wisselspanning kan worden gemeten. Bij modellen die op gelijkstroom werken deze gestabiliseerde bij voorkeur toepassen. Bij ruststroom modellen deze gestabiliseerde netvoedingen altijd toepassen.

 

Wat is spanning (Volt)?
De sterkte van elektriciteit heet spanning en wordt gemeten in Volt, afgekort “V”. Je kunt stroom vergelijken met water; spanning is de druk die op een waterleiding staat. De stopcontacten in Europa hebben allemaal 230 Volt. De meeste huishoudelijke apparaten werken op 230. Onze producten werken meestal op 12 of 24 Volt. Omdat onze producten op een lager voltage werken moet er gebruik gemaakt worden van adapter of een voeding die de spanning terugbrengt van 230V naar bijvoorbeeld 12V.

 

Wat is stroom (Ampère) ?
De hoeveelheid elektriciteit heet stroom en wordt gemeten in Ampère, afgekort “A”. Wanneer je het vergelijkt met water; stroom is de hoeveelheid water die uit een kraan kan stromen. Bij een kraan kun je kiezen hoever je deze opendraait, Onze voedingen geven een vaste hoeveel ampères.

 

Wat is weerstand (Ohm) ?
Elektrische weerstand is de elektrische eigenschap van materialen om de doorgang van elektrische stroom te belemmeren. Vloeit door een materiaal een elektrische stroom, dan gebeurt dit niet ongehinderd, er is energie voor nodig: de stroom ondervindt een zekere weerstand. Deze elektrische energie wordt omgezet in warmte. In formules wordt voor de weerstand de letter R gebruikt, afgeleid van het latijnse resistere.
Weerstand wordt uitgedrukt in de SI-eenheid ohm, met als eenheidssymbool de hoofdletter omega (Ω).
Weerstand is het omgekeerde van geleidingsvermogen. Materialen waarin elektrische ladingen zich kunnen verplaatsen, hebben een zeker geleidingsvermogen en daarmee een zekere weerstand. Is het geleidingsvermogen groot en dus de weerstand klein, zoals bij de meeste metalen, dan spreken we van een geleider. Is geen geleiding mogelijk, dan noemen we het materiaal een isolator. Ook materialen met een zeer hoge weerstand worden als isolator aangeduid. Een bijzondere tussenpositie nemen de halfgeleiders in.
Ook het menselijk lichaam en lucht hebben een eindige weerstand.
Sommige materialen vertonen het verschijnsel van supergeleiding. Beneden een bepaalde, veelal extreem lage, temperatuur verdwijnt hun weerstand volledig.
De Wet van Ohm
De relatie tussen de spanning over, de stroom door en de weerstand van een object wordt gegeven door de wet van Ohm: waarin U de elektrische spanning is over het object uitgedrukt in volt, I de elektrische stroom is door het object uitgedrukt in ampère en R de weerstand uitgedrukt in ohm.

 

Wat is vermogen (Watt) ?
De energie van elektriciteit heet elektrisch vermogen en wordt gemeten in Watt, afgekort “W”. De vergelijking met water; voor het blussen van een brand heb je veel waterdruk en veel water nodig. Als één van beiden onvoldoende is wordt er niet goed geblust.
Vermogen = Spanning x Stroom, dus Watt = Volt x Ampère. Voorbeeld: 230 Volt x 16 Ampére = 3680 Watt. Dat is in een woonhuis ongeveer het vermogen van één stroomgroep.

 

Gelijkstroom (=)
Gelijkstroom vaak kort aangeduid als DC (Engels: direct current), is een elektrische stroom met constante stroomrichting. Gelijkstroom is essentieel voor de werking van vrijwel alle elektronica. Gelijkstroom wordt geleverd door een gelijkspanningsbron. Het kenmerk van deze bron is dat de twee polen waartussen de gelijkstroom vloeit een vaste polariteit hebben. Gelijkstroom vloeit per definitie van de positieve (+) naar de negatieve pool (−). De elektronen vloeien overigens in de tegengestelde richting. De grootte van de stroom (de stroomsterkte) is afhankelijk van de belasting die er op wordt aangesloten en wordt uitgedrukt in ampère. Deze kan worden berekend met de Wet van Ohm. Doorgaans is de waarde van gelijkspanning van veel gelijkspanningsbronnen (binnen zekere grenzen) constant, en in lichte mate afhankelijk van de stroom die er loopt. Netvoedingen, batterijen, brandstofcellen en loodaccu's zijn voorbeelden van zulke spanningsbronnen die gelijkstroom leveren. Een zonnepaneel levert een gelijkstroom die sterk kan variëren. De maximale stroom die een bron kan leveren wordt hoofdzakelijk bepaald door de inwendige weerstand. Een stroombron levert een constante gelijkstroom. Met een gelijkrichter kan wisselstroom omgezet worden naar gelijkstroom. Voor gelijkstroom kan worden gekozen bij arbeidsstroom of ruststroom sloten.

 

Wisselstroom (~)
Wisselstroom is een elektrische stroom met een periodiek wisselende stroomrichting. Dit is de vorm van elektriciteit (elektrische energie) zoals die via het elektriciteitsnet wordt geleverd aan huishoudens en industrie. Wisselstroom is de tegenhanger van gelijkstroom, die onder andere gebruikt wordt door veel elektronica en geleverd wordt door batterijen, brandstofcellen en zonnecellen.
In het Engels wordt voor wisselstroom de term alternating current gebruikt, afgekort tot AC. Op veel elektrische apparaten voor aansluiting op het elektriciteitsnet staat deze aanduiding op het typeplaatje aangegeven. Voor wisselstroom kan worden gekozen bij arbeidsstroom sloten.

 

Geen producten gevonden.

Toebehoren

Geen toebehoren

Downloads

Geen downloads

Veel gestelde vragen